Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына
ЖАРАНДАРДЫН ЭЛЕКТРОНДУК КАЙРЫЛУУЛАРЫНЫН ПОРТАЛЫ

2020-жылдын 1-январынан 30-июнуна чейинки аралыкта Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын канцеляриясынын жарандардын кайрылуулары секторуна 1426 жазуу жүзүндө кайрылуу түштү (салыштыруу үчүн: 2019-жылдын I жарым жылдыгында - 2457),

анын ичинде:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан – 278 (19,5%), (2019-жылдын I жарым жылдыгында – 381 (15,5%);

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен – 238 (16,7%), (2019-жылдын I жарым жылдыгында – 508 (20,7%);

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Коомдук кабылдамасында жеке кабыл алынган жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылуулары – 180 (12,6 %), (2019-жылдын I жарым жылдыгында – 217 (8,8%);

- www.kattar.kg порталы аркылуу түшкөн электрондук кайрылуулар – 124 (8,7 %), (2019-жылдын I жарым жылдыгында - 329 (13,4%);

- башка байланыш каражаттары аркылуу түшкөн кайрылуулар (экспедиция, почта, фельдбайланыш, курьер менен жеткирүү, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүндөгү корреспонденция ящиги) – 606 (42,5 %), (2019-жылдын I жарым жылдыгында - 1022 (41,6%).

 

2019-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын канцеляриясынын контролдоо жана жарандардын кайрылуулары секторуна жазуу жүзүндө 4308 жана оозеки 829 кайрылуу түштү, анын ичинде:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан – 634 (14, 7%);

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен 756 (17,5 %);

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Коомдук кабылдамасына жеке кабыл алынган жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылуулары 646 (14,9 %);

-  kattar.kg порталы аркылуу түшкөн электрондук кайрылуулар 510 (11,8 %);

- башка байланыш каражаттары аркылуу түшкөн кайрылуулар (экспедиция, почта, фельдбайланыш, курьер менен жеткирүү, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүндөгү корреспонденция ящиги) – 1762 (40,9 %).

 

 

2019-жылдын 9 айында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын канцеляриясынын контролдоо жана жарандардын кайрылуулары секторуна 3329 жазуу жүзүндө жана 776 оозеки кайрылуу түштү, анын ичинде:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан - 511
(15
, 3%);

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен 579 (17,3 %);

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Коомдук кабылдамасына жеке кабыл алынган жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылуулары 454 (13,6 %);

-  www.kattar.kg порталы аркылуу түшкөн электрондук кайрылуулар 433 (13,0 %);

- башка байланыш каражаттары аркылуу түшкөн кайрылуулар (экспедиция, почта, фельд байланыш, курьер менен жеткирүү, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүндөгү корреспонденция ящиги) – 1352
(
40,8 %).

 

 

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Аппаратына 2019-жылдын I жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча  кат жүзүндѳ 2454  жана  оозеки түрдѳ  634  кайрылуу  келип түшкѳн. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Аппаратына жарандардын кайрылуулары байланышуунун бир нече жолдору боюнча келип түшкѳн, анын ичинде:

-  Кыргыз  Республикасынын  Президентинин Аппаратынан  жѳнѳтүлгѳндѳр - 381(15,5 %);

-  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кеңешинен  жѳнѳтүлгѳндѳр – 508 (20,7 %);

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Коомдук кабылдамасында кабыл алынган жарандардын кат жүзүндѳгү кайрылуулары  – 217 (8,8 %);

-  www.gov.kg расмий сайтындагы жана - www.kattar.kg порталындагы атайын форма аркылуу келип түшкѳн электрондук кайрылуулар – 329 (13,4 %);

- башка байланыш жолдору боюнча жѳнѳтүлгѳн кайрылуулар (экспедиция, почта, фельдбайл, курьердик жеткирүү, Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳт Үйүндѳгү корреспонденция  кутусу) – 1019 (41,6 %).