Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына
ЖАРАНДАРДЫН ЭЛЕКТРОНДУК КАЙРЫЛУУЛАРЫНЫН ПОРТАЛЫ

2020-жылдын II жарым жылдыгында Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси - министрдин жарандарды жеке кабыл алуу

графиги

Кызматы

Кабыл алуу күнү жана айы

Кабыл алуу убактысы

1.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

15-июль,

12-август,

16-сентябрь,

14-октябрь,

11-ноябрь,

16-декабрь

17.00 - 19.00

2.

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри

16-июль,

13-август,

17-сентябрь,

15-октябрь,

12-ноябрь,

17-декабрь

17.00 - 19.00

3.

Кыргыз Республикасынын коопсуздук, укуктук тартип жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министри

17-июль,

14-август,

18-сентябрь,

16-октябрь,

13-ноябрь,

18-декабрь

17.00 - 19.00

4.

Кыргыз Республикасынын социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министри

20-июль,

17-август,

21-сентябрь,

19-октябрь,

16-ноябрь,

21-декабрь

17.00 - 19.00

5.

Кыргыз Республикасынын экономика жана инвестициялар боюнча вице-премьер-министри

21-июль,

18-август,

22-сентябрь,

20-октябрь,

17-ноябрь,

22-декабрь

17.00 - 19.00

6.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси - министр

22-июль,

19-август,

23-сентябрь,

21-октябрь,

18-ноябрь, 

23-декабрь

17.00 - 19.00

2020-жылдын II жарым жылдыгында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын бөлүм башчыларынын жарандарды жеке кабыл алуу графиги

 

Кызматы

Кабыл алуу күнү жана айы

Кабыл алуу убактысы

1.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары 

 

13-июль, 27-июль,

10-август, 24-август,

14-сентябрь,

28-сентябрь,

12-октябрь, 26-октябрь,

23-ноябрь,

7-декабрь, 21-декабрь

14.00 - 16.00

2.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү

14-июль, 28-июль,

11-август, 25-август,

15-сентябрь,

29-сентябрь,

13-октябрь, 27-октябрь,

11-ноябрь, 24-ноябрь,

8-декабрь, 22-декабрь

14.00 - 16.00

3.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү

15-июль, 29-июль,

12-август, 26-август,

16-сентябрь,

30-сентябрь,

14-октябрь, 28-октябрь,

1-ноябрь, 25-ноябрь,

9-декабрь, 23-декабрь

 

16.00-17.00

4.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы коргоо, укуктук  тартип жана өзгөчө кырдаалдар  бөлүмүнүн башчысы

16-июль, 30-июль,

13-август, 27-август,

3-сентябрь,

17-сентябрь,

15-октябрь, 29-октябрь,

12-ноябрь, 26-ноябрь,

17-декабрь, 31-декабрь

14.00 - 16.00

5.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басары

7-июль, 21-июль,

4-август, 18-август,

8-сентябрь, 22-сентябрь,

6-октябрь, 20-октябрь,

3-ноябрь, 17-ноябрь,

8-декабрь, 22-декабрь

14.00 - 15.00

6.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басары, уюштуруу-инспектордук иштер жана региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы   

8-июль, 22-июль,

5-август, 19-август,

9-сентябрь, 23-сентябрь,

7-октябрь, 21-октябрь,

4-ноябрь, 18-ноябрь,

9-декабрь, 23-декабрь

14.00 - 15.00

7.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Евразия экономикалык бирлигиндеги иштер боюнча атайын өкүлү

6-июль, 20-июль,

3-август, 17-август,

7-сентябрь, 21-сентябрь,

5-октябрь, 19-октябрь,

2-ноябрь, 16-ноябрь,

7-декабрь, 21-декабрь

16.00 - 17.00

8.

Укуктук экспертиза бөлүмүнүн башчысы

 

7-июль, 21-июль,

4-август, 18-август,

8-сентябрь,

22-сентябрь,

6-октябрь, 20-октябрь,

3-ноябрь, 17-ноябрь,

8-декабрь, 22-декабрь

15.00 - 16.00

9.

Адам ресурстарын башкаруу бөлүмүнүн башчысы

8-июль, 22-июль,

5-август, 19-август,

9-сентябрь, 23-сентябрь,

7-октябрь, 21-октябрь,

4-ноябрь, 18-ноябрь,

9-декабрь, 23-декабрь

15.00 - 16.00

10.

Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы

9-июль, 23-июль,

6-август, 20-август,

10-сентябрь,

24-сентябрь,

8-октябрь, 22-октябрь,

5-ноябрь, 19-ноябрь

10-декабрь, 24-декабрь

15.00 - 17.00

11.

Экономика жана инвестициялар бөлүмүнүн башчысы

10-июль, 24-июль,

7-август, 21-август,

11-сентябрь,

25-сентябрь,

9-октябрь, 23-октябрь,

6-ноябрь, 25-ноябрь,

11-декабрь, 29-декабрь

 

15.00 - 17.00

12.

Финансы жана кредит саясаты бөлүмүнүн башчысы

13-июль, 27-июль,

10-август, 24-август,

14-сентябрь,

28-сентябрь,

12-октябрь, 26-октябрь,

23-ноябрь,

7-декабрь, 21-декабрь

 

16.00 - 17.00

13.

Агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы

14-июль, 28-июль,

11-август, 25-август,

15-сентябрь, 29-сентябрь,

13-октябрь, 27-октябрь,

11-ноябрь, 24-ноябрь,

8-декабрь, 22-декабрь

16.00 - 17.00

14.

Өнөр жай, отун-энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы

15-июль, 29-июль,

12-август, 26-август,

16-сентябрь, 30-сентябрь,

14-октябрь, 28-октябрь,

11-ноябрь, 25-ноябрь,

9-декабрь, 23-декабрь

14.00 - 16.00

15.

Курулуш, транспорт жана коммуникациялар бөлүмүнүн башчысы

16-июль, 30-июль,

13-август, 27-август,

3-сентябрь, 17-сентябрь,

15-октябрь, 29-октябрь,

12-ноябрь, 26-ноябрь,

17-декабрь, 31-декабрь

 

16.00 - 17.00

16.

Санариптик  трансформациялоо бөлүмүнүн башчысы

17-июль, 31-июль,

14-август, 28-август,

11-сентябрь, 25-сентябрь,

16-октябрь, 30-октябрь,

13-ноябрь, 27-ноябрь,

11-декабрь, 25-декабрь

16.00-17.00

17.

Социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы

6-июль, 20-июль,

3-август, 17-август,

7-сентябрь,

21-сентябрь,

5-октябрь, 19-октябрь,

2-ноябрь, 16-ноябрь,

7-декабрь, 21-декабрь

 

14.00 - 16.00

18.

Билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы

7-июль, 21-июль,

4-август, 18-август,

8-сентябрь,

22-сентябрь,

6-октябрь, 20-октябрь,

3-ноябрь, 17-ноябрь,

8-декабрь, 22-декабрь

16.00 - 17.00

19.

Маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

 

8-июль, 22-июль,

5-август, 19-август,

9-сентябрь, 23-сентябрь,

7-октябрь, 21-октябрь,

4-ноябрь, 18-ноябрь,

9-декабрь, 23-декабрь

16.00 - 17.00