Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына
ЖАРАНДАРДЫН ЭЛЕКТРОНДУК КАЙРЫЛУУЛАРЫНЫН ПОРТАЛЫ

АДМИНИСТРАТИВДИК ДАТТАНУУНУ КАНТИП ТУУРА БЕРҮҮ КЕРЕК
(Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 31-июлундагы «Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө» Мыйзамына ылайык)