Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына
ЖАРАНДАРДЫН ЭЛЕКТРОНДУК КАЙРЫЛУУЛАРЫНЫН ПОРТАЛЫ
Ушул Порталда Сиздер мамлекеттик органдардын  дарегине интернет-кайрылууну жибере аласыздар.
КАЙРЫЛУУ ЖИБЕРҮҮ
  
1. Мазмуну
2. Кайрылуунун субъекти
3. Кайрылуу берүүнүн эрежелери
4. Кайрылуунун формасы

СУНУШ

Мыйзамдарды жана ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын экономикалык, саясий, социалдык-маданий жана мамлекет менен коомдун башка иш чөйрөсүнүн маселелерин чечүү боюнча ишин жакшыртуу тууралуу жарандын сунушун камтыган кайрылуу

АРЫЗ

Жарандын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин же башка адамдардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашырууга көмөктөшүү жөнүндө өтүнүчүн же мыйзамдар менен ченемдик укуктук актыларды бузуу, ошондой эле аталган органдардын жана кызмат адамдарынын ишиндеги кемчиликтер тууралуу билдирүүнү камтыган кайрылуу

ДАТТАНУУ

Жарандын бузулган укуктарын жана эркиндиктерин же мыйзамдуу кызыкчылыктарын же болбосо башка адамдардын укуктарын, эркиндиктерин же мыйзамдуу кызыкчылыктарын калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүчүн камтыган кайрылуу

Статистика